Dostarczamy wodę do Twojego gospodarstwa

oraz zarządzamy ściekami, które odprowadzasz

Aktualności

Ograniczenie zużycia wody - 2024-05-14

CENA ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NADAL NAJNIŻSZA W REGIONIE - 2024-05-10

ZMIANA CENNIKA - 2024-05-10

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wg warunków przyłączenia do sieci wydanych po 19.09.2021 - 2023-12-15

WANCERZÓW, RAJSKO, KŁOBUKOWICE KONTROLE PRZYŁĄCZY WOD. - KAN. - 2023-09-08

ZAWIADOMIENIE - 2021-06-18

ODCZYTY - 2021-03-10

WZROST AWARII URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - 2021-03-05