Dostarczamy wodę do Twojego gospodarstwa

oraz zarządzamy ściekami, które odprowadzasz

Aktualności

Ograniczenie zużycia wody - 2023-05-30

KONTROLE PRZYŁĄCZY WOD. - KAN. - 2022-08-11

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wg warunków przyłączenia do sieci wydanych po 19.09.2021 - 2022-06-14

ZAWIADOMIENIE - 2021-06-18

ODCZYTY - 2021-03-10

WZROST AWARII URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH - 2021-03-05