ZAWIADOMIENIE

2021-06-18

W oparciu o decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie      
Gminy Mstów informujemy, że  od dnia 19 czerwca 2021 roku będą  obowiązywały następujące ceny i stawki opłat.


WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT  ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
lp. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie Jednostka miary Cena/stawka opłaty
Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena/stawka opłaty
Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena/stawka opłaty
Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/ m3 3,19 3,45 3,29 3,55 3,33 3,60
2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorca/
miesiąc
3,30 3,57 3,40 3,67 3,46 3,74WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK  OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
lp. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie Jednostka miary Cena/stawka opłaty
Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena/stawka opłaty
Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena/stawka opłaty
Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
1 Gospodarstwa domowe i pozostali dostawcy ścieków Cena za 1 m3 ścieków odebranych zł/ m3 3,64 3,93 3,64 3,93 3,64 3,93
2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorca/
miesiąc
3,50 3,78 3,50 3,78 3,50 3,78 
wstecz