Taryfy

Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 19.06.2021r. do 18.06.2022r.
 
usługa j.m. kwota
cena dostarczonej wody m3 3,45 zł brutto
opłata abonamentowa m-c 3,57 zł brutto
     
cena odprowadzonych ścieków m3 3,93 zł brutto
opłata abonamentowa m-c 3,78 zł brutto
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 19.06.2022r. do 18.06.2023r.
 
usługa j.m. kwota
cena dostarczonej wody m3 3,55 zł brutto
opłata abonamentowa m-c 3,67 zł brutto
     
cena odprowadzonych ścieków m3 3,93 zł brutto
opłata abonamentowa m-c 3,78 zł brutto

Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 19.06.2023r. do 18.06.2024r.
 
usługa j.m. kwota
cena dostarczonej wody m3 3,60zł brutto
opłata abonamentowa m-c 3,74 zł brutto
     
cena odprowadzonych ścieków m3 3,93 zł brutto
opłata abonamentowa m-c 3,78 zł brutto
wstecz