ODCZYTY

2021-03-10

INFORMACJA
FAKTURY WYSTAWIA TYLKO INKASENT
PO ODCZYTANIU WSKAZAŃ WODOMIERZA
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
  
prosimy o zachowanie terminów rozliczeń

 
wstecz