ZMIANA CENNIKA

2024-05-10

Informujemy, że  w  oparciu o decyzję wydaną przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
 
w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Mstów od dnia 10 maja 2024 roku będą obowiązywały następujące ceny i stawki opłat


WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
 
p. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary
Netto VAT/%
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1
Gospodarstwa domowe
Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,33 8% zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,20 8% zł/odbiorca/
miesiąc
2 Grupa 2
Pozostali odbiorcy
Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 8% zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,20 8% zł/odbiorca/
miesiąc

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK  OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty
Netto VAT/% Jednostka miary
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1
Gospodarstwa domowe
Cena za 1 m3 ścieków odebranych 7,15 8% zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,20 8% zł/odbiorca/
miesiąc
2 Grupa 2
Pozostali odbiorcy
Cena za 1 m3 ścieków odebranych 7,18 8% zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,20 8% zł/odbiorca/
miesiąc

 
wstecz