WZROST AWARII URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

2021-03-05

Z UWAGI NA WZROST AWARII URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Z POWODU NIEDROŻNOŚCI PRZEWODU, ZATKANIA POMP NA PRZEPOMPOWNIACH
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów

przypomina, że do toalety nie należy wrzucać:
• odpadów stałych żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien itp.
• materiałów budowlanych
• środków higieny osobistej i opatrunkowych takich jak: waciki, tampony, nawilżane chusteczki, bandaże itp.
• włosów ,rajstop
• odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę
wstecz