Ograniczenie zużycia wody

2024-05-14

UWAGA !!!
OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY
W związku z utrzymującym się brakiem opadów atmosferycznych,               
wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody z wodociągu gminnego, mając na względzie konieczność utrzymania ciągłości dostaw wody
zwracamy się do mieszkańców Gminy Mstów


o ograniczenie zużycia wody

wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych

Używanie wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania ogródków,

terenów zielonych oraz napełnianie basenów skutkować może zmniejszeniem ciśnienia w sieci wodociągowej a nawet okresowym  brakiem wody.
wstecz