WODA ZDATNA DO PICIA

2021-09-14

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z gminnego wodociągu
stwierdził przydatność wody do spożycia na terenie Gminy Mstów.
Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294 ze zm.)
wstecz